27 sierpnia 2013

Ogólnopolska Wystawa Haftu Krzyżykowego „ZŁOTA IGŁA” 2014

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – Organizator VI Ogólnopolskiej Wystawy Haftu Krzyżykowego „ZŁOTA IGŁA 2014” zaprasza na swojej stronie internetowej do udziału wszystkich twórców-amatorów, którzy swoje prace wykonują w technice haftu krzyżykowego.
Miejsce wystawy: w budynku Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282
Planowany termin wystawy: 12.06-14.09.2014 r.
Termin nadsyłania prac: 02-31 stycznia 2014 r. (wykonanych w latach 2011-2013)
Opłata organizacyjna: 35 zł
Karta uczestnictwa i regulamin: do pobrania

Szczegółowy "Regulamin uczestnictwa":
1. Przedmiotem wystawy są prace wykonane techniką haftu krzyżykowego i półkrzyżykowego na kanwie drukowanej, odwzorowywane („liczone”) według publikowanych wzorów, realizowane według własnych projektów. Organizator dopuszcza użycie różnego rodzaju nici, bez względu na surowiec, rodzaj skrętu, czy producenta.
2. W wystawie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Prace zgłaszane na wystawę winny być wykonane w latach 2011-2013. Wystawa ma być przeglądem aktualnych osiągnięć środowiska artystów-amatorów haftu, a w związku z tym prosimy nie nadsyłać prac starych, które były zgłaszane lub uczestniczyły we wcześniejszych wystawach.
4. Ze względu na warunki ekspozycji zgłoszone prace nie mogą przekraczać wymiarów kanwy (płótna) 70 x 100 cm. Organizator dopuszcza zgłoszenie prac większych rozmiarów jedynie w przypadku bielizny stołowej, pościelowej, odzieży itp.
5. Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę 1-3 prace lub cykl (składający się z nie więcej niż 3 prac).
W przypadku haftów użytkowych (jw. ) prosimy ograniczyć się do zgłoszenia pojedynczych sztuk każdego asortymentu (chyba, że występują w nich istotne różnice wzoru). Organizator nie gwarantuje ekspozycji całego cyklu i zastrzega sobie możliwość wyboru i pokazania tylko pojedynczych prac (w podpisie zaznaczając, że są one częściami cyklu).
6. Ze względu na warunki ekspozycji prosimy o zgłaszanie prac bez jakichkolwiek opraw. Prace w oprawach nie będą przyjęte.
7. Każda ze zgłoszonych prac powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną trwale do niej przymocowaną (na odwrocie pracy), zawierającą: imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania, tytuł pracy (w przypadku cyklu - numer porządkowy) oraz rok wykonania pracy.
8. Każdy zgłaszający (bez względu na liczbę zgłoszonych prac) winien w terminie 2-31 stycznia 2014 roku wpłacić 35,- zł gotówką lub przelewem na rachunek nr 96 1560 0013 2025 0000 2929 0002, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 z dopiskiem: opłaty pocztowe związane ze zwrotem prac „VI Wystawy Haftu Krzyżykowego”. Suma ta będzie przeznaczona na pokrycie opłat pocztowych.
9. Każdy zgłaszający winien czytelnie, kompletnie wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa (Organizator wystawy odpowiada materialnie za prace o zadeklarowanej wartości do 1. 000,- zł. Prace wycenione wyżej mogą być ubezpieczone przez Zgłaszającego, należy dołączyć potwierdzenie ubezpieczenia). Do karty uczestnictwa prosimy dołączyć kopię wpłaty.
10. Prace należy składać w Dziale Oświaty lub nadsyłać pocztą na adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 (z dopiskiem: Wystawa Haftu Krzyżykowego) w terminie od 2 do 31 stycznia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
11. Sprawdzenia zgodności zgłoszonych prac z postanowieniami regulaminu, selekcji i wyboru prac do ekspozycji dokona jury powołane przez Organizatora.
12. Jury z prac zakwalifikowanych do wystawy dokona wyboru najlepszej z nich, przyznając nagrodę „ZŁOTEJ IGŁY”.
13. Organizator zabiega o pozyskanie nagród z innych źródeł.
14. O decyzji jury kwalifikacyjnego Organizator powiadomi listownie do 31 marca 2014 roku.
15. Prace, które nie zostały zakwalifikowane na wystawę będzie można odebrać osobiście w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi po otwarciu wystawy (przybliżony termin otwarcia wystawy: 12 czerwca 2014 roku) lub zostaną odesłane pocztą, przesyłką zwykłą.
16. Wystawie będzie towarzyszyć kolorowy katalog, zawierający wykaz autorów i spis prac zakwalifikowanych na wystawę oraz zestaw reprodukcji najciekawszych prac (decyzja jury).
17. Wszyscy zgłaszający prace zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy.
18. Po zakończeniu wystawy (od 22 września 2014 r. ) prace będzie można odebrać w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi lub zostaną odesłane pocztą, przesyłką zwykłą.
19. W celach promocyjnych wystawy Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach wizerunków prac zakwalifikowanych na wystawę, bez konieczności uzyskiwania na to każdorazowo zgody autora. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestnika w celach organizacji wystawy.
20. W wystawie mogą wziąć udział jedynie osoby, których prace spełniają warunki niniejszego regulaminu.
21. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wystawy udziela Dział Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, tel. (42) 684-61-15.

10 komentarzy:

 1. trzeba się zastanowić ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Super info..szkoda ze mam tak daleko..witam Cie milo bo dlugo Cie na blogu nie bylo i sciskam mocno

  OdpowiedzUsuń
 3. Chetnie pojechalabym nawet popatrzeć!

  OdpowiedzUsuń
 4. Chyba dojrzałam, żeby się zgłosić...

  OdpowiedzUsuń
 5. Szkoda, że to Łódź a nie Kraków ;/

  OdpowiedzUsuń
 6. Hm...kuszące,ale chyba jeszcze nie tym razem :) aczkolwiek czasu jeszcze sporo...

  OdpowiedzUsuń
 7. No! I wreszcie jest. Może tym razem nie przegapię terminu ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. Dziękuję za informację! Pięć miesięcy od nadesłania pracy do jej wystawienia, to bardzo długo!

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każde pozostawione słowo :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

recent posts